Garden Gang. Hrábě proklatě nízko.

Náhradní plnění

Nákupem služeb od nás podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň si můžete fakturovanou částku uplatnit jako náhradní plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Naše firma zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků a je Úřadem práce ČR uznána jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce. Pokud jste firma, která zaměstnává více než 25 pracovníků, vzniká vám povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podílem 4 % z celkového počtu zaměstnanců. V případě, že tuto povinnost neplníte, máte dvě možnosti jak situaci řešit. První je odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy za každého pracovníka se zdravotním postižením, kterého byste měli zaměstnat. Druhou možností je pak odebráním výrobků a služeb od firem, které úřad práce uznal za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Tedy, jste velká firma a:

  • nemůžete zaměstnat osobu se zdravotním postižením a
  • nechcete odvádět státu částku za neplnění povinného podílu pracovníků se zdravotním postižením a
  • potřebujete upravit venkovní areál či uklidit?


Objednejte si naši firmu, dojednanou práci rádi uděláme a částku, kterou zaplatíte, zapíšeme do evidence náhradního plnění, kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Mám zájem