Garden Gang. Hrábě proklatě nízko.

O nás

Jsme zahradnická a úklidová firma zaměstnávající osoby se zdravotním postižením.

Zrod firmy můžeme datovat do roku 2006, kdy pan Milan Sobota jako člen Ledovce (nezisková organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem) začal jako OSVČ s malou skupinou tří až sedmi bývalých klientů Ledovce poskytovat zahradnické a úklidové práce. V roce 2009 se toto drobné podnikání „překlopilo“ ve společnost s ručením omezeným s názvem Pracovní Sobota.

Od roku 2010 tato firma začala realizovat projekt „Pracovní Sobota – rozjezd a stabilizace trvale udržitelné firmy“, který byl financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Díky projektu získala firma jasnou podobu a pevný základ umožňující rozvoj a zaměstnávala již čtrnáct osob se zdravotním postižením. V roce 2016 došlo ve firmě ke změně podílníků a přejmenování firmy na Garden Gang s. r. o., její předmět podnikání i důraz na sociální aspekt podnikání zůstal ale stejný.

Firma dnes zaměstnává kolem dvaceti osob se zdravotním postižením, má profesionální zahradnické vybavení a od svého založení se značně posunula v šíři i kvalitě nabízených služeb.